Introduktion

Fästingbiten? Det är uppåt 30% risk att du smittats av borrelia. Vilka symtom ger sjukdomen? Kan man lita på blodproverna? Varför behandlas sjukdomen på så olika sätt i olika länder?

Klicka här för att göra vårt gratis 10-minuters självtest-formulär för fästingburen sjukdom

Fästingarna blir fler och fler. Behandling behöver sättas in snabbt för att fungera bra. Blodproverna visar ofta negativt och kan inte skilja på tidigare eller aktiv infektion. Diagnos kan dröja månader eller helt missas. England rekommenderar 21 dagars behandling för tidig hudborrelia medan Sverige nöjer sig med 10 dagar för samma diagnos. Vem har rätt? Blir alla friska? Om inte, är det restsymtom eller kvarvarande bakterier?

Uppåt 30% av fästingarna i Sverige har borrelia, beroende på var man är (Tbe.se, 2018). Efter ett bett tar det upp till 72 timmar innan bakterierna simmar över i kroppen. Om fästingen inte tas bort inom 72 timmar så är risken att du får en borrelia-infektion ungefär lika stor som risken för att fästingen har borrelia (Läkemedelsverket, 2009), d.v.s. uppåt 30%. Men om du tar bort fästingen direkt så är risken att smittas låg (Vårdguiden, 2018).

När bakterien har simmat över i kroppen är det oerhört viktigt att snabbt få antibiotikabehandling. Det är främst vid snabb behandling, inom några veckor efter fästingbettet, som du snabbt kan bli fullt frisk med svensk behandling (Tbe.se, 2018, samt rykten på Läkarprogrammet). Om man inte får så snabb behandling kan bakterierna hinna ta sig till hjärnan och symtom som huvudvärk, stel nacke, ryggont och koncentrationssvårigheter börjar. I dessa fall kan du inte längre räkna med att bli helt återställd, utan får kanske leva med så kallade ”restsymtom” i år eller resten av livet.

Fästing

Är dessa restsymtom skador på kroppen, som svenska infektionsläkare hävdar, eller simmar det fortfarande runt borreliabakterier i kroppen efter 10-21 dagars behandling med antibiotika? Allt fler läkare internationellt hävdar det senare och ny forskning från 2017 har också visat att de har rätt. Borrelia kan överleva 28 dagars behandling med Doxyferm (Science-daily, 2018).

Endast ca 50% av borrelia-patienterna får en röd ring eller rodnad runt bettet (Institutet för hälsa och välfärd, 2016). Dessa patienter får oftast snabbt behandling. Om du däremot har mer diffusa symtom som inte syns så är det osannolikt att du får behandling, inte ens med positiva blodprover (blodproverna som används i Sverige kan inte skilja på aktiv eller tidigare genomgången infektion). Ett undantag är om man genom lumpalpunktion (stick i ryggen) kan konstatera att bakterien spridit sig till hjärnan. Enligt tyska specialister på borrelia har en lumbalpunktion låg chans att hitta borrelia, speciellt i tidiga och sena skeden och även det vanliga blodprovet visar ibland negativt vid sjukdom (Deutsche Borreliose-Gesellschaft, 2010). Kanske skylls huvudvärken på stress och övrigt är psykosomatik, d.v.s inbillade symtom. Eller så får du kanske istället en diagnos såsom ME/CFS – en sjukdom som läkarna och forskarna inte vet vad den beror på.

I Sverige behandlas borrelia oftast med endast 10 dagars Kåvepenin, en antibiotika som inte ens kan nå till hjärnan. Samtidigt har England sedan i april 2018 infört riktlinjen minst 21 dagars behandling med den starka antibiotikan Doxycyklin, även om det enda symtomet är en röd borrelia-ring (National Institute for Health and Care Excellence, 2018) – de rekommenderar till och med dubbel dosering om neurologiska symtom förekommer, något som styrks av en svensk studie (L Dotevall, L Hagberg 1989). I Frankrike har man nyligen gått ännu längre och låter specialistläkare behandla så länge som det behövs (HAS, 2018). I Tyskland, USA och många andra länder är det inte alls ovanligt att specialister använder halvårslånga behandlingar med flera antibiotika samtidigt för de allra svåraste fallen.

Hur mycket kan vi egentligen om borrelia? Läs mer på våra sidor om symtom och behandlingar. Gör vårt 10-minuters borreliatest-formulär och se om det finns risk för att du har borrelia. Hur skyddar man sig mot fästingar? Läs mer här på HarDuBorrelia.se genom att klicka dig vidare i menyn i det orangea området överst på hemsidan!