Borrelia symtom

Hur känns det att ha borrelia? Hur sprider sig bakterien i kroppen? Hur kan en läkare ställa diagnosen borrelia?

Klicka här för att göra vårt gratis 10-minuters självtest-formulär för fästingburen sjukdom

Borrelia sprids när en fästing suger blod. Efter att en smittad fästing bitit sig fast så finns det risk att smittan förs över, och om fästingen suttit i uppåt tre dagar kan man vara nästan säker på att smittan har förts över (Läkemedelsverket, 2009).

Bilden nedan ger en översikt över hur borrelia kan utveckla sig. Längre ner på sidan beskrivs de olika stegen i mer detalj. Se även sidan ”Behandling” för att se hur olika länder behandlar borrelia beroende på hur spridd bakterien är i kroppen.

Erytema migrans (röd hudrodnad)

Borrelia-ring

Tre till trettio dagar efter fästingbettet får ungefär 50% av alla smittade en röd rodnad vid platsen där fästingen bitit sig fast (Institutet för hälsa och välfärd, 2016).  Formen kan vara oval eller mer oregelbunden. Den röda rodnaden fortsätter att växa de närmaste veckorna och kan bli mer än 30 cm stor. När rodnaden blir större och bakterien sprider sig i huden kan det hända att den i mitten börjar bli ljusare igen, så att utslaget ser ut som en röd ring. Det kan också dyka upp liknande rodnader på andra ställen på kroppen där fästingar inte har bitit (Netdoctor.co.uk, 2012), men detta innebär att sjukdomen har gått in i ”Tidig spridd borrelia”-fasen som beskrivs i nästa kapitel.

Om du får ett sådant här utslag, ta en tydlig närbild och en bild på längre håll som visar att det är du på bilden, detta eftersom rodnaden kan försvinna även utan behandling. Uppsök sedan en erfaren läkare så snart som möjligt. Varje dag är viktig för att minska risken för långsiktiga komplikationer och besvär, eftersom bakterien snabbt kan föröka sig  och sprida sig djupare i kroppen. 

Om behandling sätts in i det här tidiga skedet börjar rodnaden oftast bli mindre igen efter ungefär en dag och försvinner sedan oftast efter 1-2 veckor (1177.se, 2018).

Blodprover fungerar inte i det här tidiga skedet eftersom de kräver att kroppen skapar antikroppar, något som kan dröja 4 till 6 veckor (Medibas.se, 2019). Därför ska behandling ges utan att vänta på provresultat.

Tidig spridd borrelia

Några veckor efter fästingbettet får en del förkylningsliknande symtom, samtidigt som bakterien sprider sig i kroppen (Healthline, 2018). Det kan till exempel kännas som en segdragen förkylning eller influensa som inte riktigt kommer igång, det känns inte rätt i kroppen och väldigt ofta förekommer trötthet. Vanliga symtom är:

 • Förkylningssymtom
 • Låg feber
 • Förstorade lymfkörtlar, t.ex. på halsen
 • Trötthet
 • Ont i kroppen
 • Huvudvärk

Neuroborrelia

Allt från några dagar till månader efter fästingbettet kan bakterien lyckas ta sig förbi blod-hjärnbarriären och sjukdomen kallas då neuroborrelia, d.v.s. sjukdom i det centrala nervsystemet.

Neuroborrelia börjar ibland med att det gör ont i ryggen, t.ex. mellan skulderbladen eller i nacken (Netdoctor.co.uk, 2012). Denna smärta blir ofta värre nattetid.

Andra vanliga symtom är:

 • Huvudvärk, den kan flytta sig runt huvudet under dagen eller från dag till dag. Kan bli värre av fysisk ansträngning.
 • Nervsymtom, t.ex. smärta, stickningar, brännande känslor, domningar eller förlamning i olika delar av kroppen. Det är vanligt att ansiktsnerven angrips, och detta kan i sällsynta fall leda till att ena eller båda sidorna av ansiktet börjar hänga lite. Det är också vanligt att fötter och/eller händer drabbas.
 • Problem att koncentrera sig och komma ihåg saker
 • Sömnproblem
 • Nedstämdhet, depression och oro

Smärtstillande tabletter fungerar ofta dåligt för den smärta och/eller huvudvärk som orsakas av neuroborrelia (Internetmedicin, 2018).

Diagnos

Om diagnosen neuroborrelia misstänks i Sverige och symtomen är milda är det vanligt att läkarna vill göra två blodprover med ungefär en månads mellanrum för att se om antikroppsnivån stiger. Om så är fallet får man sedan en remiss till en infektionsläkare som efter ytterligare en tid vill göra en så kallad lumbalpunktion (prov på ryggmärgsvätskan). Denna process kan alltså ta lång tid och går därför emot många svenska och utländska rekommendationer om att behandling måste sättas in snabbt, inom tre veckor till några månader, för att man ska kunna bli helt återställd igen (Internetmedicin, 2018, Tbe.se, 2017 och Healthline, 2018).

Läkare och forskare i den tyska medicinska borrelia-föreningen ”Die Deutsche Borreliose-Gesellschaft” avråder från att göra lumbalpunktion i mer långdragna fall av neuroborrelia eftersom provet då ofta visar negativt och påtalar att antikroppar saknas både tidigt och sent i sjukdomsförloppet. Generellt anser de att provet har låg chans att ge ett positivt resultat vid borrelia med neurologisk påverkan (avsnitt 2.5.3 i dokumentet Deutsche Borreliose-Gesellschaft, 2010). Även svenska Internetmedicin lämnar öppet för att vissa fall av neuroborrelia inte kan hittas med lumbalpunktion, genom att säga att provet visar positivt i ”majoriteten” av alla fall, vilket alltså rent ordagrant kan vara allt från 50% och uppåt av fallen. 

Risker med lumbalpunktion

Lumbalpunktion innebär att läkaren sticker in en nål mellan ryggkotorna för att ta ett prov på ryggmärgsvätskan. Detta prov innebär en liten risk för långdragna komplikationer om en nerv skadas vid ingreppet. Dessutom finns en risk att ett blodkärl skadas när nålen sticks in och att blod hamnar i ryggmärgsvätskan.

Andra komplikationer vid borrelia

Borrelia kan ge i huvudsak tre andra komplikationer, och även dessa påverkar vilken behandling du ska ha:

 • Lymfocytom – Röd eller blå knuta/svullnad, ofta på öronsnibben eller ytterörat men det kan även förekomma på andra delar av kroppen (Internetmedicin, 2018 och Borreliakliniken, 2012).
 • Akrodermatit – Blåröda hudförändringar, ofta på knogar på handen. Bakterien äter sig genom huden och den blir tunnare, den kan kännas ungefär som hushållspapper när man känner på den. Ibland blir en hel hands översida rödaktig. Kan även drabba andra delar av kroppen och har ett långsamt förlopp (Internetmedicin, 2018 och Dermnetnz, 2015).  Det är vanligt att man samtidigt har perifer neuropati, som kan kännas som brännande känslor på samma ställe som hudrodnaden (Kindstrand E1, Nilsson BY, Hovmark A, Pirskanen R, Asbrink E, 1997).
 • Borreliaartrit – Svullnad i en eller flera större leder (t.ex. en knäled), antingen av akut eller återkommande karaktär (Internetmedicin, 2018). Inflammationen orsakar ofta smärta och/eller svullnad. Ofta angrips bara en led och det är sällsynt att fler än tre leder inflammeras. Med behandling försvinner svullnaden efter en till fyra veckor men den kan återkomma senare efter månader till år (Netdoctor.co.uk, 2012).

På sidan ”Behandling” listar vi ännu ingen sammanställning för dessa övriga komplikationer, men informationen kan hittas via referenserna på den sidan.

Missa inte vårt 10-minuters självtest-formulär, som direkt (och givetvis gratis) ger dig svaret på hur stor risk det är att Du har en fästingburen sjukdom så som t.ex. borrelia. Förutom testresultat får du också en PDF som kan vara bra för att dokumentera dina symtom.