Borrelia behandling

Hur behandlas sjukdomen i olika länder?

Denna sammanställning, som inte är komplett, gäller behandling av borrelia till personer som är 12 år eller äldre i ett antal olika länder. Notera att samma sjukdom behandlas på helt olika sätt i olika länder.

Vi reserverar oss för att riktlinjerna för de olika länderna kan ändras utan att vi hinner ändra här. Källor för riktlinjerna finns längst ner på den här sidan. Använd inte den här sidan för att bestämma borreliabehandling.

Gå till sidan ”Symtom” för att se vilken sorts borrelia du har. Olika stadier av borrelia behandlas på olika sätt. 

Erytema migrans (röd hudrodnad)

Sverige

10 dagar
Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) 1 gram, 3 gånger om dagen

Norge

14 dagar
Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) 1 gram, 4 gånger om dagen

England

21 dagar
Doxycyklin 200 mg, 1 gång om dagen

eller 

21 dagar
Doxycyklin 100 mg, 2 gånger om dagen

ILADS

28-42 dagar
Doxycyklin, Amoxicillin eller Cefuroxime (dosering anges inte publikt, kontakta en ILADS-läkare)

Enligt en ILADS-läkare vi känner är ett minimum t.ex.:
28-42 dagar
Doxycyklin 200 mg, 2 gånger om dagen

Tidigt spridd borrelia

Sverige

10 dagar
Doxycyklin 
200 mg, 1 gång om dagen

Norge

14 dagar
Doxycyklin 100 mg, 2 gånger om dagen

England

21 dagar
Doxycyklin 200 mg, 1 gång om dagen 

eller

21 dagar
Doxycyklin 100 mg, 2 gånger om dagen

ILADS

Officiell rekommendation finns inte tillgänglig publikt, kontakta en ILADS-läkare.

Enligt en ILADS-läkare
vi känner är ett minimum t.ex.:
28-42 dagar
Doxycyklin 200 mg, 2 gånger om dagen

Neuroborrelia (centrala nervsystemet)

Notera att Doxycyklin enligt en svensk studie måste användas i en dosering av 400 mg per dag för att nå en tillräckligt hög terapeutisk nivå i hjärnan och det centrala nervsystemet (L Dotevall, L Hagberg 1989). 200 mg per dag räckte inte för att få en nivå av antibiotika i centrala nervsystemet som var över den nivå som krävs för att bakterien inte ska kunna dela sig. Detta beror på att endast en mindre del av Doxycycklin lyckas ta sig igenom blod-hjärn-barriären. Anledningen till att 200 mg trots allt ibland fungerar för akut neuroborrrelia är att vid snabba förlopp och akut sjukdomsutveckling så öppnar sig blod-hjärn-barriären och släpper igenom en mycket större andel av antibiotikan. Har du däremot en mindre aggressiv och långdragen variant så är blod-hjärn-barriären sannolikt nästan helt intakt och den högre doseringen behövs.

Sverige

10 dagar
Doxycyklin 200 mg, 2 gånger om dagen

eller

14 dagar
Doxycyklin 200 mg, 1 gång om dagen

VARNING! Enligt en svensk studie är 200 mg
Doxycyklin per dag inte tillräcklig för att nå tillräcklig nivå av antibiotika i hjärnan. Bakterier i hjärnan riskerar att överleva och sprida sig till resten av kroppen efter behandlingen (
L Dotevall, L Hagberg 1989, se länk i text ovan).

Norge

Specialistbehandling krävs. Intravenös behandling rekommenderas sällan då tablettbehandling anses fungera lika bra.

England

21 dagar
Intravenöst Ceftriaxone 2 gram, 2 gånger om dagen

eller

21 dagar
Intravenöst Ceftriaxone 4 gram, 1 gång om dagen

alternativt

21 dagar
Doxycyklin 200 mg, 2 gånger om dagen

eller

21 dagar
Doxycycklin
400 mg, 1 gång om dagen

ILADS

Officiell rekommendation finns inte tillgänglig publikt, kontakta en ILADS-läkare.

Enligt en ILADS-läkare
vi känner är ett minimum t.ex.:
28-42 dagar
Doxycyklin 200 mg, 2 gånger om dagen

Fortsatta borreliasymtom efter genomgången behandling

I upp till 30% av fallen, speciellt om behandling satts in sent eller om för svag behandling ordinerats, så kvarstår symtom efter genomgången behandling enligt tabellerna ovan. Det kan också komma nya symtom och allmäntillståndet kan successivt försämras.

Även i detta läge anser många läkare att behandling kan hjälpa, och tusentals personer varje år blir bättre eller helt friska igen av längre behandlingar med flera antibiotika samtidigt. Tyvärr finns ingen universalbehandling ännu för dessa patienter (jämför med tuberkulos, en bakterie som behandlas framgångsrikt i Sverige med 4 olika sorters antibiotika samtidigt i 6 månader). Notera även att tuberkulos-bakterien har en väldigt liknande livscykelslängd som borrelia-bakterien.

I Sverige anses att alla bakterier är döda efter 10 dagars behandling och att kvarvarande och nya symtom beror på nervskador, men Sverige har inga prover tillgängliga för att bevisa att infektionen har läkt ut och inga forskningsresultat att luta sig emot i dessa slutsatser. Tvärt om finns en ny studie från 2018 som visar att borrelia kan överleva 28 dagars behandling med Doxycyklin (Science-daily, 2018).

Bakterier i biofilm i mikroskopi av blod

Ofta hänvisar de läkare som inte tror på längre behandlingar till ett antal studier som gjordes för några år sedan, där patienter fått behandling i upp till 3 månaders tid. Man kunde i dessa studier inte tydligt se en bättring med 3 månaders behandlingstid jämfört med bara några veckors behandling. Ett problem med dessa studier är att endast en antibiotika användes. ILADS använder i regel minst 2 antibiotika samtidigt för dessa patienter. Det finns bland annat en uppfattning (baserad på hur bakterien reagerar i provrör) att borreliabakterien kan skydda sig från antibiotika genom att ringla ihop sig och/eller gömma sig i biofilm (jämför med plack på tänderna som är samma sak). För att komma åt dessa former av bakterien anses att det inte räcker med en antibiotika och man anser också att speciell sorts antibiotika behövs för att komma åt de olika formerna (inget av detta testades i 3-månaders-studierna). Men det är främst kliniska erfarenheter som gör att dessa ILADS-läkare behandlar på det sätt de gör – de har provat sig fram och sett vad som gjort deras patienter bättre. Det finns många trevliga historier om patienter som åkt till Tyskland för behandling och innan resa knappt kunnat prata eller suttit i rullstol, som vid hemkomst några veckor senare sjunger julsånger eller går igen.

Om du vill komma i kontakt med en ILADS-läkare, så finns det flera bland annat i Tyskland och Polen. Du kan komma i kontakt med dessa via en förfrågan på ”Provider Search” på ILADS hemsida. Du kan även vända dig till en av Sveriges patientföreningar, t.ex. Borrelia & TBE-föreningen i Sverige där det finns kontaktpersoner som kan ge dig rekommendationer.

Även i Sverige finns läkare som skriver ut två eller flera antibiotika att ta samtidigt för borrelia under lite längre tid, men dessa är svåra att hitta och generellt är kompetensen mycket bättre utomlands.

Sverige

Ingen ytterligare behandling ges, man anser att infektionen har läkt ut.

Norge

Information saknas.

England

Om behandlingen kan ha misslyckats, överväg att behandla en andra gång med en alternativ antibiotika.

ILADS

Rekommendation finns inte tillgänglig publikt, kontakta en ILADS-läkare. ILADS-läkare behandlar svåra fall av borrelia där inte en kort behandling har hjälpt genom att kombinera flera olika sorters antibiotika under en längre tid.

Övrigt att tänka på

 • Vid behandling med Doxycyklin, undvik:
  • Produkter med Kalcium så som t.ex. mjölk, fil, ost m.m. eftersom dessa binder till Doxycyklin och gör att antibiotikan inte tas upp ordentligt i tarmen.
  • Multivitamin och liknande produkter då de innehåller höga mängder av vissa mineraler som interagerar och gör att mindre antibiotika tas upp i tarmen.
  • Alkohol då det gör att halveringstiden för Doxycyklin i kroppen blir kortare.
 • Under behandling är det också viktigt att:
  • Sova bra och länge. Korta nätter eller orolig sömn sätter ner immunförsvaret.
  • Inte träna (kondition och styrka). Kroppens immunförsvar försämras kortsiktigt vid dessa aktiviteter och behandlingen kan försvåras. Däremot är det bra att röra sig och ta promenader eftersom det ökar cirkulationen i kroppen och är bra för tillfrisknandet.
  • Inte gå och oroa sig. Oro gör att kroppen blir stressad och sätter ner immunförsvaret. Låt behandlingen göra sitt och försök att tänka på annat.
 • Många svenskar har brist på D-vitamin. Denna vitamin är viktig för immunförsvarets funktion och tillskott finns att köpa på apoteket. D-vitamin bör tas tillsammans med fet mat för bästa upptag, men ta för säkerhets skull detta och eventuella andra tillskott minst 3 timmar ifrån antibiotika.
 • Det är även vanligt att svenskar har brist på Omega-3, och även detta är en viktig del av immunförsvaret. Omega-3 är enkelt att få i sig i form av tillskott men välj en produkt på ett apotek med testat hög kvalitet.

Källor till rekommendationerna